Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivica Luketić

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Lokacija ureda: Paviljon 6, 3. kat
telefon: +385 1 239 3914