Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Meri Marić, mag. iur.

Tajništvo - Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove
Lokacija ureda: 5.paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 3648
e-mail: mmaric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

  • : Opća gimnazija Bjelovar
  • : Pravni fakultet Zagreb
    mag. iur.