Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tina Đurašević

telefon: +385 1 239 3910
e-mail: tmarkulincic ( at ) agr.hr