Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tina Markulinčić

telefon: +385 01 239 3910
e-mail: tmarkulincic ( at ) agr.hr