Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivana Mićanović

telefon: +385 1 239 3857
e-mail: imicanovic ( at ) agr.hr