Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Juraj Mihanović, dipl. ing.

Dekanat
Lokacija ureda: 1. Paviljon - prizemlje
telefon: +385 1 239 3974
e-mail: jmihanovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Znanstveni interesi

  • Računalne mreže
  • Administracija sustava Office 365 - o365@agr.hr
  • MS koordinator ustanove
  • Administracija LDAP imenika
  • Video oprema i video konferencije
  • Računalna sigurnost

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

  • :
    eduroam koordinator ustanove - http://www.eduroam.hr/