Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Juraj Mihanović, dipl. ing.

Tajništvo
Lokacija ureda: 1. Paviljon
telefon: +385 1 239 3974
e-mail: jmihanovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski