Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Željka Miletić Jelić

Ured za međunarodnu suradnju
Lokacija ureda: V paviljon, III kat
telefon: +385 1 239 4043
e-mail: zmjelic ( at ) agr.hr