Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Željka Miletić Jelić

Zavod za povrćarstvo
Lokacija ureda: 4. paviljon, prizemlje, soba 050
telefon: +385 1 239 3859
e-mail: zmjelic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački