Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Darija Mrkša

Zavod za mikrobiologiju
Lokacija ureda: III. paviljon, 2. kat
telefon: +385 1 239 3943
e-mail: dmrksa ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski jezik, engleski jezik, talijanski jezik