Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Angelina Mušlek

Pokušalište Šašinovec
Lokacija ureda: Pokušalište Šašinovec
telefon: +385 1 200 9601
e-mail: amuslek ( at ) agr.hr