Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Milica Narandja

telefon: +385 01 239 3908
e-mail: mnarandja ( at ) agr.hr