Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Bogdan Cvjetković

Osobne informacije

Professor emeritus (2014)
Zavod za poljoprivrednu zoologiju
Paviljon 3, prizemlje
telefon: +385 01 239 3805
e-mail: bcvjetkovic ( at ) agr.hr

Nastavna djelatnost

 • Zaštita bilja od bolesti Veleučilište "Marko Marulić" Knin

Znanstveni interesi

 • Fitomedicina
 • Bolesti biljaka, Fungicidi

Akademske kvalifikacije

1982 - Doktorski rad

Sveučilište u Zagrebu Poljoprivredni fakultet Zagreb
Neke vrste roda Phytopthora u nas s posebnim osvrtom na metode izolacije.

1976 - Magistarski rad

Sveučilište u Zagrebu PMF- Sveučilišni studij
Rasprostranjenost virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje na breskvi i ruži u Hrvatskoj

1966 - Diplomski rad

Sveučilište u Zagrebu Poljoprivredni fakultet Zagreb (nije bio ustrojen)

Znanstveno usavršavanje

Specijalizacije

 • 1977, 1978 i 1980 (po 3 mjeseca) - Istituto di Patologia Vegetale – Facoltà d’agraria Bologna Italia
 • 1979 - Comonwealth Mycological Institute, Key-London, (Velika Britanija)
 • 1984 - Centraalbureau voor Schimmelcultures, Baarn (Nizozemska).

Studijski boravci

 • 1997 - SAD (Belsville Agricultural Center, USA. ARS Foreign Disease-Frederick, University of California - Riverside, University of Florida)
 • 1977-Kanada (McGill University-Montreal).
 • 1988 – Institut scientifique de recherche agronomique (Bordeaux, Paris) (INRA)
 • 1986 - Institutu za zaštitu bilja (Vsesojuznyj naučno issljedovatesljkij institut zaštity rastenij u Lenjingradu- Petersburg SSSR)

Radno iskustvo

1992- 2010 Agronomski fakultet Zagreb

1967.- 1992- Sveučilište u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet OOUR Institut za zaštitu bilja Zagreb

1966-1967. Sveučilište u Zagrebu, Poljoprivredni fakultet -Institut za zaštitu bilja (Znanstveni novak- Stipendista Fonda za naučni rad)

1959-1961 Tvornica lakih metala B. Kidrič- Šibenik

Znanstveni i stručni projekti

2004. -2007. Valorizzazione, risanamento e produzione di materiale vivaistico a area (VARIOVIT III A)

1994.-1998. Investigation of the Possibilities of Biological Control of Two Important Weeds, Cardaria draba and Abutilon theophrasti USA-

1999.-2000. Development of the Crop Protection Compendium for Plant Quarantine - CABI Information EU- CAB

1994.-1998. Miglioramento genetico della vite Alpe-Adria

2007.-2010. Identifikacija fitopatogena molekularnim i drugim metodama (178-1781844-2692)

2002.-2006. Činitelji ekološki prihvatljive zaštite bilja (0178042)

1996.-2002. Integrirana zaštita (178441)

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

2007 do sada Glavni urednik časopisa "Glasilo biljne zaštite"

2009 - Počasni član Društva za zaštitu bilja BiH

2007. - 2008. Član uredništva časopisa „Phytopathologia Mediterranea"

2007. - 2010. Meditrranean Phytopathological Union /Član upravnog odbora

2000. - 2005. Prvi predsjednik Hrvatskoga društva biljne zaštite.

1991. - 2007. Meditrranean Phytopatological Union /Nacionalni delegat

1985. - 1990. Fakultet poljoprivrednih znanosti direktor OOUR Instituta za zaštitu bilja

Publikacije

Knjige

Autor:

Cvjetković B. (2010): Mikoze i pseudomikoze voćaka i vinove loze // Halić, Vladimir (ur.). // Čakovec, Zrinski, 1-534 Sveučilišni udžbenik

Suautor:

Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Božena B. (2006): Štetočinje vinove loze. Čakovec: Zrinski, 1-319.

Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Barić, K., Čizmić, I. (2004): Štetočinje povrća. Čakovec: Zrinski, 1-516. Sveučilišni udžbenik

Maceljski, M.,Cvjetković, B., Igrc Barčić, J., Ostojić, Z.(2002): Priručnik iz zaštite bilja, za zaposlenike u poljoprivrednim ljekarnama (drugo dopunjeno izdanje) 1-246. Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH, HDBZ

Ciglar, I., Cvjetković, B., Oštrec, L., Ostojić, Z., Barić, B. (1998): Integralna zaštita voćnjaka i vinograda. Čakovec: Zrinski str. 237-256.

Maceljski, M., Cvjetković, B., Igrc Barčić, J., Ostojić, Z. (1997): Priručnik iz zaštite bilja, za zaposlenike u poljoprivrednim ljekarnama. Zavod za zaštitu bilja u poljoprivredi i šumarstvu RH; HDBZ, 1-192.

Maceljski, M., Cvjetković, B., Ostojić, Z., Igrc Barčić, J., Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Čizmić, I. (1997): Zaštita povrća od štetočinja. Zagreb, Znanje,. str. 1-431.

Lešić, R., Pavlek, P. Cvjetković, B. (1993): Proizvodnja povrtnog sjemena. ARP d.o.o. Zagreb, 1-183 Udžbenik

Maceljski, M., Kišpatić, J., Cvjetković, B, Ostojić, Z., Balarin, I., Igrc, J. Pagliarini, N., Oštrec, Lj., Čizmić, I., Dubravec, K. (1987): Zaštita povrća od štetnika bolesti i korova. Zagreb, Znanje, str. 1-422.

Poglavlje u knjizi

Mirošević, N. (2007): Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo. Golden marketing -Tehnička knjiga 1-231. Sveučilišni udžbenik *B. Cvjetković je obradio poglavlje: Virusi i fitoplazme vinove loze 157-167.

Grupa autora: Bibliografija zaštite bilja Jugoslavije (od 1763 do 1989) Bibliografy of Plant Protection in Yugoslavia. Savez društava za zaštitu bilja Jugoslavije, Beograd,1991.*B. Cvjetković je obradio oko 1000 bibliografskih jedinica.

Grupa autora: European directory of Agrocemical products. Volume 1 Fungicides. //The Royal Society of Chemistry 1990. str.1-605. .*B. Cvjetković je dao popis fungicda registriranih u Jugoslaviji.

Kolektiv autora (1983): Priručnik izvještajne i prognozne službe zaštite poljoprivrednih kultura. Savez društava za zaštitu bilja Jugoslavije, Beograd, 1-682.

Pavlek, P., Durman, P i suradnici (1982): ŠPINAT Spinacea oleracea.// Sveučilišna naklada Liber, 1-121.

Grupa autora (1980): Priručnik o karantenskim biljnim bolestima i štetočinama SFR Jugoslavije. // NIŠRO Varaždin, 1-500.

Hrvatska opća enciklopedija surađivao je u tomu 7, 8, 9, 10 i 11.

Hrvatski biografski leksikon surađivao u tomu 5 i 7

Brošure

Mustapić Zvonko, Ostojić Zvonko, Danon Vladimir, Cvjetković Bogdan* (1984): Uljana repica, Fakultet poljoprivrednih znanosti - Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja, Zagreb, 1984;1- 42. Liber

Monografije

Grupa autora (2011): Sto godina Zavoda za zaštitu bilja (1919-2009).Izdavač HCZPHS.* Cvjetković B. je obradio poglavlje: History and Development of Phytopathology 47-69.

Grupa autora (1987): Monografija Hrana i razvoj. //Muris Osmanagić (ur.).// Jugoslavenski savez društava za širenje naučnih saznanja Beograd,1987.

Cvjetković B*. je obradio poglavlje: Sadašnje stanje bolesti vinove loze i njihovo suzbijanje.

Britvec, B. & Cvjetković, B. (1996): Biljke domaćini, biljni proizvodi i drugi predmeti prenositelji karantenskih biljnih bolesti, kukaca i nematoda te njihovi vektori. RH Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 1-88.

Grupa autora (1990): Spomenica FPZ povodom obljetnice osnutka fakulteta  1919/20 -1989/90.,Cvjetković, B. (1989). Organizacija i djelatnost  OOUR-a Instituta za zaštitu bilja -Zagreb, 211- 235.

Izabrani znanstveni radovi

Cvjetković, B., Bažok, R.; Barić, K., Ostojić, Z. (2015): Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj . /Bogdan Cvjetković(ur.)/ Glasilo biljne zaštite, Vol.15, 1-2; 1-192.

Miličević, T., Ivić, D., Kaliterna, J., Cvjetković, B. (2010): First report of Puccinia iridis in Croatia and new host plant record. Journal of plant pathology, 92, 2; 543-543. Current Contiens

Ivić, D., Domijan, A-M., Peraica, M., Cvjetković, B. (2009): Fumonisin B-1 and zearalenone contamination of wheat in Croatia and influence of fungicide treatments. Phytoprotection. 90, 1; 31-34 ISI - CAB Abstracts

Flajs, D., Domijan, A-M.; Ivić D., Cvjetković B., Peraica M. (2009): Elisa and analysis of ochratoxin A in red wines of Croatia. Food Control 20, 590-59. ISI // Current Contiens

Vončina, D., Badurina, D, Preiner, D., Cvjetković, B., Maletić, E., Karoglan Kontic J. (2011): Incidence of virus infection in grapevines from Croatian collection plantations. Phytopathol. Mediterr.50, 1−11. Current Contiens

Vončina, D., Simon, S., Dermić, E., Cvjetković, B., Pejić, I., Maletić, E., Karoglan Kontić, J. (2011): Differential Properties Of Grapevine Virus B Isolates From Croatian Autochthonous Grapevine Cultivars. Journal of Plant Pathology, 93 (2), 283-289.Current Contiens

Jurjević, Ž., Solfrizzo, M., Cvjetković, B., De Girolamo, A., Visconti, A. (2002): Occurrence of beauvericin in corn from Croatia. Food Technology and Biotechnology, 40; 2; 91-94.ISI/ Current Contiens

Cvjetković, B., Hrlec, G., Isaković, Lj. (1993): Effect of fungicides for the control of powdery mildew (Erysiphe umbrliferarum D.C. f. sp. dauci Jacz.) on carrot and the problem of residues in the root. La difesa delle piante,16 (4), 21-26. CAB Abstracts

Cvjetković, B., Mikec, I. (1992): Maturation of Ascospores of Venturia inaequalis (Cke.) Wint. in leaves of some apple cultivars. Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 27(1-4), 189-196. ISI No. JQ231/ CAB Abstracts

Cvjetković, B., Isaković, Lj., Kajić, V., Jasnić, S., Arsenijević, M., Balaž, J., Balaž, F., Stojanović, D., ; Stojanović, S. (1990).Mycoflora on the Euphorbia Complex in Yugoslavia. , Zaštita bilja, 41 (2), 173-180.CAB  Abstracts

Cvjetković, B. (1986): Vlažna trulež korjenovog vrata jabuke uzrokovana gljivom [Phythophtora cactorum (Leb. i Cohn) Schroet.] // Zaštita bilja, 37; (3), 177, 231-241. CAB Abstracts

Cvjetković, B., Kišpatić, J. (1984): Pojava gljive Pseudoperonospora cubensis (Berk. et Curt.) na krastavcima u SR Hrvatskoj., Poljoprivredna znanstvena smotra, 66, 407-410. CAB Abstracts

Cvjetković, B., Kišpatić, J., Milatović, I. (1983): Morfološke i kulturalne karakteristike Phythophtora megasperma (Drescler) var. megasperma, novog parazita uljane repice u Jugoslaviji. , Zaštita bilja, 34 (4). 166, 483-491.CAB Abstracts

Cvjetković, B., Mandić, R. (1980): Erysiphe cruciferarum uzročnik pepelnice na kupusu i njezin hiperparazit Ampelomyces quisqualis Ces. , Zaštita bilja, 31 (4); 154, 373-377. CAB Abstracts

Cvjetković, B., D'Ercole, N. (1978): Nuova malattia del cipresso in Yugoslavia. ,L'Italia Agricola, 7-8,113-116. CAB Abstracts

Cvjetković, B. (1976): Viroidi - nova skupina uzročnika biljnih bolesti. Biljna zaštita, 3, 115-116. AGRIS

Cvjetković, B., Pleše, N..Štefanas, Z., Miličić, D. (1972): Nalaz virusa nekrotične prstenaste pjegavosti trešnje na ruži u Jugoslaviji. ,Acta Bot. Croat., 31, 15-20. BIOSIS

Ostalo u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji

Nagrade i priznanja

 • Društvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini: ZLATNA PLAKETA za posebne zasluge na unapređenju znanstvene oblasti zaštite bilja, savjestan i ustrajan znanstveno-istraživački rad i promociju struke (2013);
 • Priznanje suradnika naziv gljivice: Aspergillius cvjetkovicii (Jurjevic & Peterson (2012);
 • Hrvatskogi sabor: Državna nagrada za znanost- za životno djelo (2011);
 • Veleučilište «M. Marulić» Knin: Medalja s likom Marka Marulića za životno djelo (2011);
 • Veleučilište «M. Marulić»Knin: Zahvalnica Veleučilišta „ Marko Marulić“ u Kninu za stalnu brigu o Veleučilištu „ Marko Marulić“ u Kninu i Gradu Kninu u cjelini (2010);
 • Povelja Agronomskog fakulteta–Zagreb: Povelja Agronomskog fakulteta za posebne zasluge za doprinos na unapređenju znanstvenog, nastavnog i stručnog rada širenju ugleda Fakulteta i agronomske struke u nas i u svijetu (2010);
 • Priznanje suradnika naziv gljivice Penicillium cvjetkovicii (Jurjevic & Peterson 2009);
 • Agronomski fakultet Mostar: Zahvalnica za značajan doprinos u unapređenju nastavnog procesa na Agronomskom fakultetu u Mostaru (2006);
 • Hrvatsko društvo biljne zaštite: Povelja uz zlatnu plaketu - Prvom predsjedniku- Hrvatskog društva biljne zaštite za utemeljenje, vođenje i promicanje društva (2006);
 • Hrvatsk sabor: Godišnja državna nagrada za znanost (2003) za značajno otkriće;
 • Depratment of Agriculture USA: Certificate of Apprecation for the scientific endeavors and accomplishments resulting in successful completion of the Joint Fund Research Project with the U.S. Department of Agriculture (2000);
 • American Phytopatholological Society: Bogdan Cvjetković has complied with the provisions of constitution of the American Phytopathological Society and is hereby accorded membership (1997);
 • Agronomski Fakultet Zagreb: Zahvalnica za značajan doprinos u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti Fakulteta (1995);
 • Fakultet poljoprivrednih znanosti Zagreb: Priznanje za doprinos razvoju Fakulteta poljoprivrednih znanosti u povodu 70-te obljetnice (1989).
 • Agronomski fakultet Mostar: Zahvalnica za značajan doprinos u unapređenju nastavnog procesa na Agronomskom fakultetu u Mostaru (2006);
 • Hrvatsko društvo biljne zaštite: Povelja uz zlatnu plaketu - Prvom predsjedniku- Hrvatskog društva biljne zaštite za utemeljenje, vođenje i promicanje društva (2006);
 • Hrvatsk sabor: Godišnja državna nagrada za znanost (2003) za značajno otkriće;
 • Depratment of Agriculture USA: Certificate of Apprecation for the scientific endeavors and accomplishments resulting in successful completion of the Joint Fund Research Project with the U.S. Department of Agriculture (2000);
 • American Phytopatholological Society: Bogdan Cvjetković has complied with the provisions of constitution of the American Phytopathological Society and is hereby accorded membership (1997);
 • Agronomski Fakultet Zagreb: Zahvalnica za značajan doprinos u znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti Fakulteta (1995);
 • Fakultet poljoprivrednih znanosti Zagreb: Priznanje za doprinos razvoju Fakulteta poljoprivrednih znanosti u povodu 70-te obljetnice (1989).