Pajtek, Krunoslav / Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Krunoslav Pajtek

Pokušalište Šašinovec
Lokacija ureda: Šašinovečki Lug
telefon: +385 1 200 9601