Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivan Pavlović

Zavod za ishranu bilja
telefon: +385 1 239 3885
e-mail: ipavlovic ( at ) agr.hr