Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mislav Posavec

Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj
Lokacija ureda: 5. paviljon, 1. kat, broj sobe 013
telefon: +385 1 239 3853
e-mail: mposavec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski