Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivana Prosinečki, dipl. ing.

Ured za međunarodne odnose
Lokacija ureda: V paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 4043
e-mail: iprosinecki ( at ) agr.hr