Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vlatka Radanović

telefon: +385 1 239 3945
e-mail: vradanovic ( at ) agr.hr