Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Katica Radić

telefon: +385 1 239 3848
e-mail: kradic ( at ) agr.hr