Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hrvoje Sabolić

Tajništvo - porta
Lokacija ureda: Paviljon 5, prizemlje
telefon: +385 1 239 4044
e-mail: hsabolic ( at ) agr.hr