Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Brankica Sorić

telefon: +385 01 239 3635
e-mail: bsoric ( at ) agr.hr