Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Josipa Širić, bacc. oec.

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: Fakultetsko dobro 10
telefon: +385 1 239 3863
e-mail: jsiric ( at ) agr.hr