Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vesna Šuša

Zavod za opće stočarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 2. kat, broj sobe 041
telefon: +385 1 239 4084
e-mail: vsusa ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski, njemački