Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivan Švajka

telefon: +385 01 239 3914
e-mail: isvajka ( at ) agr.hr