Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Katarina Tomljenović

telefon: +385 1 239 3854
e-mail: ktomljenovic ( at ) agr.hr