Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Snježana Bolarić

Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku
Lokacija ureda: 6. paviljon, 3. kat, broj sobe 307
telefon: +385 1 239 3628
e-mail: sbolaric ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, njemački, engleski
Termin konzultacija: utorak, od 10 do 12

Nastava

Znanstveni interesi

 • Oplemenjivanje krmnog bilja
 • Oplemenjivanje na otpornost na abiotske stresove
 • Oplemenjivanje bilja za ekološku poljoprivredu
 • Očuvanje biljnih genetskih izvora
 • Primjena DNA molekularnih markera u oplemenjivanju bilja
 • DNA identifikacija sorata kultiviranog bilja

Usavršavanja

 • 26. 09. 2011. - 30. 09. 2011.: Švedski centar za biološku raznolikost (znanstveno)
  Primjena biometrike u biljnim genetskim izvorima i metodologija pisanja znanstvenog rada
 • 02. 03. 2009. - 13. 03. 2009.: Nordgen (znanstveno)
  Primjena molekularnih markera u biljnim genetskim resursima
 • 01. 06. 2000. - 03. 07. 2000.: Georg August Sveučilište u Goettingenu (nastavno)
  Curriculum Network in the Agricultural Sciences in Southeastern Europe
 • 07. 04. 1997. - 01. 02. 2000.: Sveučilište Hoehenheim, Državni institut za sjemenarstvo (znanstveno)
  Primjena molekularnih markera u utvrđivanju genskih skupina engleskog ljulja
 • 15. 02. 1997. - 22. 03. 1997.: Sveučilište Udine, Zavod za proizvodnju bilja i poljoprivrednu tehnologiju (znanstveno)
  Gen transfer tehnologija
 • 01. 03. 1994. - 30. 03. 1994.: Sveučilište Udine, Zavod za proizvodnju bilja i poljoprivrednu tehnologiju (znanstveno)
  Primjena molekularnih markera u oplemenjivanju bilja

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Taksonomija, ekologija i upotreba rogača (Ceratonia siliqua L.) i lovora (Laurus nobilis L.) u Hrvatskoj Hrvatska zaklada za znanost u provedbi
Revitalizacija, selekcija i mikropropagacija poljoprivrednih kultura za održivi i ekološki uzgoj Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Utvrđivanje genskih skupova i divergentnost lokalnih populacija crvene djeteline u odnosu na komercijalne kultivare Hrvatska zaklada za znanost završen
Procjena prirodne i inducirane varijabilnosti kod poljoprivrednih i aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Proučavanje variabilnosti germplazme pšenice, trešnje i rogača na fenotipskoj i molekularnoj razini Sveučilište u Zagrebu završen
Proučavanje varijabilnosti i nasljeđivanja gospodarski važnih svojstava u oplemenjivačkim populacijama poljoprivrednog bilja korištenjem klasičnih i molekularno-genetičkih metoda Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj genetske varijabilnosti pšenice na abiotski stres, epigenska varijabilnost među populacijama crvene djeteline i samaklonovima pšenice i mikropropagacija ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Genetska varijabilnost crvene djeteline i tolerantnost na abiotske stresove MZOS završen
Rekurentna selekcija kukuruza na korištenje dušika i otpornost na antraknozu MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj (2017-2020) Suradnja s tijelima uprave u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Lifelong Learning for Sustainable Agriculture in Alps-Adriatic Region Ostalo završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://beta.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/215813

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=U1Qs-7oAAAAJ&hl=en&scioq=Bolarić+Snježana