Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Siniša Turković

telefon: +385 01 239 3996
e-mail: sturkovic ( at ) agr.hr