Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Antonija Veselčić

telefon: +385 1 239 3601
e-mail: aveselcic ( at ) agr.hr