Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Sonja Vidović

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: Objekt- E, Fakultetsko dobro 10
telefon: +385 1 462 7985
e-mail: vitis ( at ) agr.hr