Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ljiljana Wenzinger

Zavod za marketing u poljoprivredi
Lokacija ureda: 5. paviljon, 3. kat, broj sobe 071
telefon: +385 1 239 3695
e-mail: wenzinger ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski