Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Snježana Župan

Zavod za specijalnu proizvodnju bilja
Lokacija ureda: Paviljon 6, 3. kat
telefon: +385 1 239 3914
e-mail: szupan ( at ) agr.hr