Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Mihaela Britvec

prof. dr. sc. Mihaela Britvec

Zavod za poljoprivrednu botaniku
Lokacija ureda: 1. paviljon, 2. kat
telefon: +385 1 239 3838
e-mail: mbritvec ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, njemački, engleski
Termin konzultacija: konzultacije su moguće uz prethodni dogovor putem maila

Akademske kvalifikacije

 • 1998: doktorska disertacija
  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  "Utjecaj povećane koncentracije ozona na anatomske promjene lista vinove loze"
 • 1992: magistarski rad
  Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  "Morfološko-anatomska svojstva korijena nekih genotipova soje"
 • 1986: diplomski rad
  Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
  "Neka svojstva biljaka F1 generacije križanaca graška u vegetaciji"

Radno iskustvo

 • 2016 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  redoviti profesor
 • 2009 - 2016: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  izvanredni profesor
 • 1999 - 2009: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  docent
 • 1986 - 2009: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • morfologija bilja
 • ekologija bilja
 • biljna raznolikost

Usavršavanja

 • 13. 06. 2005. - 26. 06. 2005.: Universität für Bodenkultur, Wien (nastavno)
 • 14. 03. 2004. - 27. 03. 2004.: Universität für Bodenkultur, Wien (nastavno)
 • 01. 10. 1993. - 31. 01. 1994.: Universität für Bodenkultur, Wien (znanstveno)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Uspostavljanje kolekcije kultiviranih biljaka u Herbariju ZAGR Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Digitalizacija građe herbarijske zbirke ZAGR Agronomskog fakulteta u Zagrebu Sveučilište u Zagrebu završen
Biljna raznolikost i hranidbena vrijednosti ovčjih pašnjaka jadranskog područja MZOS završen
Genetske i fenotipske odlike izvornih hrvatskih pasmina ovaca MZOS završen

stručni

Naslov Izvor financiranja Status
Očuvanje biljne raznolikosti livada i pašnjaka Ćićarije Suradnja s gospodarstvom završen
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s gospodarstvom završen
Rijetke biljke jadranskog priobalja Suradnja s tijelima uprave završen

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/137524?w_mentor=1

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&hl=hr&pli=1&user=MvlK1uMAAAAJ

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • 2012 - 2014: Sveučilište u Zagrebu
  član Radne skupine za studijske programe
 • 2006 - 2012: Sveučilište u Zagrebu
  član Senata
 • 2006 - 2012: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  prodekan za nastavu
 • 2006 - 2009: Sveučilište u Zagrebu
  član Vijeća biotehničkog područja
 • 2001 - 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  član Fakultetskog vijeća
 • 2001 - 2015: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  član Odbora za nastavu