Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vera Abramović Butković

Tajništvo - Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove
Lokacija ureda: 5. paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 3728
e-mail: vabutkovic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski