Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ivan Špelić, mag. ing. agr.

Zavod za ribarstvo, pčelarstvo, lovstvo i spec. zoologiju
Lokacija ureda: Bijela vila
telefon: +385 1 239 3977
e-mail: ispelic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: utorak od 10 do 12

Akademske kvalifikacije

 • 2012 - 2015: Magistar ribarstva i lovstva (mag. ing. agr.)
  Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet; Zagreb (Hrvatska)
  Ribarstvo i lovstvo, diplomski studij
  Diplomski rad: Promjena sastava ihtiofaune na području Like
 • 2010 - 2013: Magistar ekologije i zaštite prirode (mag. oecol. et prot. nat.)
  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (Hrvatska)
  Diplomski studij ekologije i zaštite prirode, modul kopnene vode
  Diplomski rad: Komparativna analiza morfometrijskih značajki vrsta riječni rak (Astacus astacus) i uskoškari rak (Astacus leptodactylus)
 • 2007 - 2010: Sveučilišni prvostupnik biologije (univ. bacc. biol.)
  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (Hrvatska)
  Preddiplomski studij biologije – smjer opća biologija
  Završni seminarski rad: Prilagodbe riba na ekstremna staništa

Radno iskustvo

 • 2017 - 2018: Hrvatsko društvo za biološka istraživanja
  Stručni suradnik. Rad na terenu, uzorkovanje i istraživanje ihtiofaune: elektroribolov iz plovila i s obale, uzorkovanja pomoću mreža, determinacija ulova. Pisanje projekata, stručnih izvještaja i elaborata; znanstveni rad; administriranje udruge.
 • 2015 - 2016: Hrvatski institut za biološku raznolikost
  Stručni suradnik. Terensko uzorkovanje i istraživanje ihtiofaune; primjenjivanje elektroribolova i uzorkovanja pomoću mreža te determinacija ulova; uspostavljanje i briga o akvarijskim sustavima; pisanje projekata, stručnih izvještaja i elaborata; znanstveni rad.

Nastava

Znanstveni interesi

 • Ihtiologija, ekologija kopnenih voda, ribolov, invazivne vrste.

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Stanje raznolikosti potočne pastrve u vodama dunavskog sliva i ribarsko-konzervacijske implikacije MZO u provedbi

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Educational Capacity Strengthening for Risk Management of Non-native Aquatic Species in Western Balkans (Albania, Bosnia and Herzegovina and Montenegro) Erasmus+ u provedbi

Publikacije

 • Jelić, Dušan; Špelić, Ivan; Žutinić, Petar.
  Introduced species community over-dominates endemic ichthyofauna of high Lika plateau (Central Croatia) over a 100 year period. // Acta zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae. 62 (2016) , 2; 191-216
 • Maguire, Ivana; Špelić, Ivan; Jelić, Mišel; Klobučar, Goran.
  Is it Possible to Detect Narrow-clawed and Noble Crayfish Probable Hybrids Using Multivariate Discriminant Analysis of Morphometric Data?. // Freshwater crayfish. 19 (2013) , 2; 219-227