Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hrvoje Karažija, mag. iur.

Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja
Lokacija ureda: II. paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 4053
e-mail: hkarazija ( at ) agr.hr