Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ana Nimac, mag. ing. agr.

Zavod za sjemenarstvo
Lokacija ureda: 2. paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 3789
e-mail: animac ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2015 - 2017: mag.ing.agr.
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Utjecaj različitih predtretmana na klijavost i energiju klijanja sjemena motra (Chritmum maritimum L.)
 • 2012 - 2015: univ.bacc.ing.agr.
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Procjena faza rasta i razvoja različitih kultivara soje

Radno iskustvo

 • 2018 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (CroP-BioDiv)
  Asistent/Doktorand

Znanstveni interesi

 • Sjemenarstvo
 • Ljekovito i aromatično bilje
 • Očuvanje biljnih genetskih izvora
 • Fiziologija bilja

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
ZNANSTVENI CENTAR IZVRSNOSTI ZA BIORAZNOLIKOST I MOLEKULARNO OPLEMENJIVANJE BILJA (CroP-BioDiv) Europski fond za regionalni razvoj u provedbi

Publikacije

 • Nimac, Ana; Lazarević, Boris; Petek, Marko; Vidak, Monika; Šatović, Zlatko; Carović- Stanko, Klaudija
  Effects of Salinity and Seed Priming on Germination of Sea Fennel (Crithmum maritimum L.) // Agriculturae Conspectus Scientificus, 83 (2018), 2; 181-185