Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Petra Štambuk, mag. ing. agr.

Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo
Lokacija ureda: Fakultetsko dobro 10
telefon: +385 1 462 7977
e-mail: pstambuk ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2012 - 2015: Magistra inženjerka hortikulture
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  "Utjecaj čuvanja uzoraka grožđa kultivara Cabernet sauvignon na sadržaj ukupnih polifenola te antioksidativnu aktivnost"
 • 2009 - 2012: Sveučilišna prvostupnica inženjerka hortikulture
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  "Utjecaj stresa suše na rast i razvoj vinove loze"

Radno iskustvo

 • 2018 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja
  Asistent/doktorand
 • 2017 - 2018: Ministarstvo poljoprivrede
  Stručni suradnik
 • 2015 - 2016: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Stručni suradnik

Znanstveni interesi

 • Ekološko vinogradarstvo
 • Autohtone sorte
 • Sorte s tolerantnošću prema bolestima
 • Istraživanje polifenolnih spojeva u grožđu, lišću i vinu

Publikacije

 • Štambuk, Petra; Tomašković, Dora; Tomaz, Ivana; Maslov, Luna; Stupić, Domagoj; Karoglan Kontić, Jasminka. Application of Pectinases for Recovery of Grape Seeds Phenolics. // 3 Biotech (2016) 6: 224 (članak, znanstveni)
 • Tomaz, Ivana; Šeparović, Marina; Štambuk, Petra; Preiner, Darko; Maletić, Edi; Karoglan Kontić, Jasminka. Effect of Freezing and Different Thawing Methods on the Content of Polyphenolic Compounds of Red Grape Skins. // Journal of Food Processing and Preservation (2018);42 (članak, znanstveni)
 • Osrečak, Mirela; Kozina, Bernard; Štambuk, Petra; Karoglan, Marko. Biološka i agronomska svojstva cv. Syrah (Vitis vinifera L.) u uvjetima Zagrebačkog vinogorja. // Glasnik Zaštite Bilja, 39(6), 58-61. (članak, znanstveni)
 • Tomaz, Ivana; Štambuk, Petra; Andabaka, Željko; Preiner, Darko; Stupić, Domagoj; Maletić, Edi; Karoglan Kontić, Jasminka; Ašperger, Danijela. The Polyphenolic Profile of Grapes // Grapes: Polyphenolic Composition, Antioxidant Characteristics and Health Benefits / Sandra Thomas (ur.). New York: Nova Science Publishers, Inc., 2017. str. 1-70 (poglavlje u knjizi, pregledni)
 • Maslov Bandić, Luna; Viskić, Marko; Štambuk, Petra. New extraction method for determination of primary aromas in grape // Book of Abstracts Stockholm, 2017. str. 3-276 (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)