Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Marina Štambuk

Zavod za menadžment i ruralno poduzetništvo
Lokacija ureda: 5. paviljon, 2. kat, broj sobe 043
telefon: +385 1 239 3693
e-mail: mstambuk ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski
Termin konzultacija: prema dogovoru

Akademske kvalifikacije

 • 2008 - 2015: Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologije
  Poslijediplomski doktorski studij iz psihologije
  Filozofski fakultet, Sveučilište u Zgrebu
  ▪ tema doktorskog rada: Provjera ekološkog modela odnosa međuetničkih napetosti i dječjeg ponašanja u poslijeratnoj zajednici (mentor: prof. dr. sc. Dean Ajduković)
 • 2002 - 2008: Diplomirana psihologinja / mag. psych.
  Odjel za psihologiju
  Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
  ▪ tema diplomskog rada: Validacija Skale moderne Homonegativnosti (mentorica: prof. dr. sc. Ljiljana Kaliterna Lipovčan)

Radno iskustvo

 • 2018 - : Agronomski fakultet
  Docentica u znanstvenom polju psihologija
 • 2015 - 2018: Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
  Poslijedoktorandica (viša asistentica) na Odjelu za psihologiju i Odjelu za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika
 • 2008 - 2015: Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu
  Znanstvena novakinja (asistentica) na Odjelu za psihologiju i Odjelu za edukacijske znanosti i naobrazbu nastavnika
 • 2005 - 2008: Udruga Hrabri Telefon
  Volonterka, Telefonsko savjetovanje zlostavljane i zanemarene djece

Nastava

Znanstveni interesi

 • socijalna psihologija, psihologija emocija, psihologija obrazovanja, savjetovanje i psihoterapija

Usavršavanja

 • 14. 10. 2016. - : Geštalt centar Homa (stručno)
  Edukacija iz geštalt psihoterapije (II. stupanj u tijeku)
 • 24. 05. 2013. - 20. 06. 2015.: Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne terapije (stručno)
  Edukacija iz bihevioralno-kognitivnih terapija (I. i II. stupanj)
 • 26. 04. 2012. - 28. 09. 2013.: Forum za slobodu odgoja (nastavno)
  Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj nastavi
  Program stručnog usavršavanja nastavničkih kompetencija
 • 15. 08. 2011. - 26. 08. 2011.: University of Utrecht, Utrecht, Nizozemska (znanstveno)
  Utrecht Summer School: Applied Multivariate Analysis
  Edukacija o multivarijatnim statističkim metodama
 • 18. 10. 2010. - 30. 11. 2010.: Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu (znanstveno)
  Radionice za doktorande/ice
  Writing Effectively about your Research; Speaking Effectively about your Research (Voditelj: dr. sc. Armando Rodriguez Chapin)
  Writing Scientific English: Perspective and Argumentation (Voditelj: dr. sc. Markus Rheindorf)
 • 01. 08. 2010. - 14. 08. 2010.: The European Consortium for Political Research (ECPR) (znanstveno)
  6th ECPR Summer School in Methods and Techniques: Confirmatory factor analysis and structural equation modelling
 • 01. 09. 2007. - 01. 09. 2008.: Udruga transakcijske analize Hrvatske (stručno)
  Transakcijska analiza (stupanj 101) (Voditeljica: mr. sc. Nada Žanko, prof.)
 • 01. 12. 2005. - 30. 06. 2008.: Udruga Hrabri Telefon (stručno)
  Edukacije o telefonskom savjetovanju zlostavljane i zanemarene djece

Projekti

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=310546

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=XUzcoNMAAAAJ&hl=hr