Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marija Tomić, dipl. ing.

Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje
Lokacija ureda: 5. paviljon, prizemlje
telefon: +385 99 528 3471
e-mail: mtomic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski. engleski
Termin konzultacija: svaki dan 9-12

Projekti

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi