Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marijana Barić

Lokacija ureda: 6. paviljon, 3. kat, soba 325
telefon: +358 1 239 3940
e-mail: mbaric ( at ) agr.hr

Akademske kvalifikacije

 • 1996: Doktor znanosti, područja biotehničkih znanosti
  Kombinacijska sposobnost i nasljednosti nekih kvantitativnih svojstava pšenice (T. aestivum L.)
 • 1989: Magistar biotehničkih znanosti, znanstveno polje agronomija, znanstvena grana genetika i oplemenjivanje bilja
  Gustoća sjetve kao osnova za testiranje otpornosti na polijeganje novih linija pšenice
 • 1979: Diplomirani inženjer agronomije-ratarstva
  Pojava i intenzitet bolesti na introduciranim sortama soje u sjeverozapadnoj Hrvatskoj

Radno iskustvo

 • 1980 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  2014 Redoviti profesor u trajnom zvanju
  2009 Redoviti profesor
  2004 Izvanredni profesor
  1998 Docent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Genetska istraživanja pšenice - fenotipska i molekularna razina
 • Oplemenjivanje pšenice na abiotske stresove (sušu)
 • Stvaranje genetske varijabilnosti i akumulacije poželjnih gena pšenice
 • Stabilnost kakvoće i uroda (genotip, okolina, interakcija)

Projekti

znanstveni

Naslov Izvor financiranja Status
Revitalizacija, selekcija i mikropropagacija poljoprivrednih kultura za održivi i ekološki uzgoj Sveučilište u Zagrebu u provedbi
Evaluacija genotipova pšenice tolerantnih na sušu, molekularna karakterizacija virusa smokve i mikropropagacija aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Mikropropagacija kapara te poboljšanje genetske osnove pšenice i duhana Sveučilište u Zagrebu završen
Procjena prirodne i inducirane varijabilnosti kod poljoprivrednih i aromatičnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj genetske varijabilnosti pšenice na abiotski stres, epigenska varijabilnost među populacijama crvene djeteline i samaklonovima pšenice i mikropropagacija ukrasnih vrsta Sveučilište u Zagrebu završen
Razvoj germplazme pšenice (Triticum aestivum L.) otporne na sušu MZOS završen
Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika MZSO završen

Publikacije

Bibliografija (CROSBI): https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=109703

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=u11Jup0AAAAJ&hl=hr

Ostale znanstvene i stručne aktivnosti

 • :
  2015.- danas Član Vijeća prediplomskog studija Agroekologija
  2011.-danas Član Vijeća prediplomskog i diplomskog studija Biljne znanosti
  2006.-2012. Član Odbora za izbor u znanstveno nastavana i znanstvena zvanja
  2007.- sada Član Vijeća doktorskog studija "Poljoprivredne znanosti"
  2001. – 2005. Član Povjerenstva za priznavanje sorti ratarskog bilja, povrća i cvijeća, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva Republike Hrvatske
  1983.-sada Član Vijeće Fakulteta