Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Dijana Crnić Šporčić

Računovodstvo
telefon: +385 1 239 3911
e-mail: dcsporcic ( at ) agr.hr