Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Zvonimir Stipić, mag. ing. agr.

Zavod za ishranu bilja
Lokacija ureda: 6. paviljon, 2. kat, Analitički laboratorij Zavoda za ishranu bilja
e-mail: zstipic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski