Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vesna Rodić Smiljan

Tajništvo- Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove
Lokacija ureda: 5. paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 4050
e-mail: vrsmiljan ( at ) agr.hr