Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Martina Miočić

Lokacija ureda: Dekanat - ured dekana
telefon: +385 1 239 3779
e-mail: dekanat ( at ) agr.hr