Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Marija Biondić Pavlić, mag. educ. soc. / phil.

Stalni predstavnik uprave za kvalitetu / Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje
Lokacija ureda: 5. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 3697
e-mail: mbiondic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski