Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Martin Jagunić, mag. ing. agr.

Zavod za fitopatologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, 1.kat
telefon: +385 1 239 3780
e-mail: mjagunic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

  • : asistent

Radno iskustvo

  • 2019 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nastava

Znanstveni interesi

  • Fitopatologija