Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Martin Jagunić, mag. ing. agr.

Zavod za fitopatologiju
Lokacija ureda: 3. paviljon, 1.kat
telefon: +385 1 239 3665
e-mail: mjagunic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • : Sveučilišni prvostupnik
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Zbrinjavanje utrošenih sredstava za zaštitu bilja
 • : Magistar inženjer agronomije
  Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Alternativni domaćini uvijenosti lista vinove loze pridruženog virusa 3 (GLRaV-3) i A-virusa vinove loze

Radno iskustvo

 • 2019 - : Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Doktorand: HRZZ projekt "Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti"
  Asistent

Nastava

Znanstveni interesi

 • Biljna virologija, homogenizacija biljnog tkiva i izolacija virusa, serološke i molekularne metode detekcije virusa, simptomatologija biljnih viroza, vektorski prijenosi virusa