Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Iva Hrelja, mag. ing. agr.

Zavod za opću proizvodnju bilja
Lokacija ureda: 6.paviljon, 2.kat, soba 201
telefon: +385 1 239 4090
e-mail: ihrelja ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2013 - 2016: mag.ing.agr
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Agroekologija - usmjerenje agroekologija
  "Suvremene metode sanacije tla u urbanim područjima"
 • 2010 - 2013: univ. bacc. ing. agr.
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Agroekologija
  "Urbana poljoprivreda i održivost grada"

Radno iskustvo

 • 2019 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Asistentica na projektu/doktorandica
 • 2018 - 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Asistentica-zamjena
 • 2017 - 2018: Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
  Stručna suradnica - Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Znanstveni interesi

 • daljinska istraživanja u poljoprivredi
 • spektroskopija tla
 • agroekologija
 • multivarijatna analiza - linearni i nelinearni modeli

Publikacije

 • Kisić, Ivica; Mesić, Sanja; Marković, Kristina; Hrelja, Iva; Galić, Marija. Utjecaj Spill-Sorba na koncentraciju organskih onečišćenja u tlu// 12th International Scientific/Professional Conference: Agriculture in the Nature and Environment Protection / Jug, Danijel ; Brozović, Bojana (ur.). Osijek : Glas Slavonije d.d., 2019. 168-175 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad)
 • Hrelja, Iva; Zgorelec, Željka; Stipaničev, Draženka; Repec, Siniša; Perčin, Aleksandra; Mesić, Milan. Agriculture impact on groundwater quality// 18th International Chromatography School / Ašperger, Danijela; Ukić Šime (ur.). Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Chemical Engineering and Technology, 2018. 16-17 (predavanje,domaća recenzija,sažetak,znanstveni).