Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Martina Šipek Penić, mag. ing. agr.

Ured za međunarodnu suradnju
Lokacija ureda: 5. paviljon, 3. kat
telefon: +385 1 239 4061
e-mail: msipek ( at ) agr.hr