Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ana Franić Božić

Stalni predstavnik uprave za kvalitetu / Centar za podršku studentima i karijerno savjetovanje
Lokacija ureda: 5. paviljon, prizemlje
telefon: +385 1 239 3696
e-mail: afbozic ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Projekti

nastavni

Naslov Izvor financiranja Status
Unapređenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta Europski socijalni fond u provedbi