Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Valentina Mateković, mag. ing. agr.

Zavod za mehanizaciju
Lokacija ureda: 4. paviljon, prizemlje, 020
telefon: +385 1 239 3722
e-mail: vmatekovic ( at ) agr.hr

Akademske kvalifikacije

 • 2016 - 2018: Diplomski rad
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Modeliranje sezonske dinamike toka vode u nesaturiranoj zoni hidromorfnih tala
 • 2013 - 2016: Završni rad
  Agronomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  Izmjenjivači topline u sustavu poljoprivredne tehnike

Radno iskustvo

 • 2020 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Asistent