Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ema Brijačak, mag. ing. agr.

Ured za međunarodnu suradnju
Lokacija ureda: 5 paviljon, 3 kat
telefon: +385 1 239 3611
e-mail: ebrijacak ( at ) agr.hr