Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tena Markulinčić

Lokacija ureda: Služba za računovodstvo i financije
telefon: +385 1 239 3865
e-mail: temarkulincic ( at ) agr.hr