Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mirna Švob

Zavod za pedologiju
Lokacija ureda: 6. paviljon, 1. kat, broj sobe 108
telefon: +385 1 239 3803
e-mail: msvob ( at ) agr.hr
Jezik komuniciranja: hrvatski, engleski

Akademske kvalifikacije

 • 2017 - 2019: mag. geol.
  "Utjecaj oblika zrna na transport šljunka na plaži Barjoška, otok Vis"
  Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geološki odsjek

Radno iskustvo

 • 2020 - : Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
  Asistent

Znanstveni interesi

 • Geologija krša
 • Denudacija krša
 • Sedimentologija